قرمز سبز آبي خاکستري
[ و در ستايش انصار فرمود : ] به خدا آنان اسلام را پروراندند چنانكه كره اسب از شير گرفته را پرورانند ، با توانگرى و دستهاى بخشنده و زبانهاى برنده . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت