اتاق چتروم L4i
AMIRMHMD
توضیحات
يک چطروم عمومي وتايد شده از طرف وزارت طلاعت وفناوري چترومي صوتي تصيوري بصورت عممومي وخصوصي ونشتاري وداراي اتاق هاي عمومي وخصوصي با برسي گاهي اوقات
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
ساعت ویکتوریا

AMIRMHMD

+ سوالي چيزي داشتيدمن باشناسه کاربربيamirghochi1725درخدمت شماهستم من با پليس و مدير دردرارطبات هستم
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

AMIRMHMD

+ سلام به همه الفور اهل الفور
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا